job recruiters near me

GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Aviva Việt Nam theo một trong những phương thức sau:
 • Nộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Aviva Việt Nam hoặc văn phòng chi nhánh Aviva Việt Nam gần nhất
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách
 • Gửi Phiếu yêu cầu qua Bưu điện Việt Nam (VNPost) về: Tầng 13, Tòa nhà Mipec tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

HỢP ĐỒNG MỚI

Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Aviva Việt Nam theo một trong những phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Aviva Việt Nam hoặc văn phòng chi nhánh Aviva Việt Nam gần nhất
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách
 • Gửi Phiếu yêu cầu qua Bưu điện Việt Nam (VNPost) về: Tầng 13, Tòa nhà Mipec tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG

Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Aviva Việt Nam theo một trong những phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Aviva Việt Nam hoặc văn phòng chi nhánh Aviva Việt Nam gần nhất
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách
 • Gửi Phiếu yêu cầu qua Bưu điện Việt Nam (VNPost) về: Tầng 13, Tòa nhà Mipec tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

ỦY QUYỀN

Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Aviva Việt Nam theo một trong những phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Aviva Việt Nam hoặc văn phòng chi nhánh Aviva Việt Nam gần nhất
 • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách
 • Gửi Phiếu yêu cầu qua Bưu điện Việt Nam (VNPost) về: Tầng 13, Tòa nhà Mipec tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội