bg2

ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM ĐỊNH KỲ

1.Các thông báo về phí bảo hiểm định kỳ

Để giúp khách hàng cập nhật kịp thời thông tin phí Bảo hiểm đến hạn, các thông báo/nhắc phí được gửi đến khách hàng theo trình tự thời gian sau:

bg3

1.1 Tin nhắn SMS

Với các hợp đồng bảo hiểm chưa đóng phí định kỳ, khách hàng sẽ nhận được tối đa 3 lần thông báo bằng SMS:

  • Thông báo phí bảo hiểm đến hạn – 15 ngày trước ngày đến hạn đóng phí
  • Thông báo đến hạn đóng phí vào ngày đến hạn đóng phí
  • Thông báo phí bảo hiểm quá hạn lần 1 – 30 ngày sau ngày đến hạn đóng đóng phí
  • Thông báo phí bảo hiểm quá hạn lần 2 – 45 ngày sau ngày đến hạn đóng đóng phí

1.2 Thư báo được gửi qua Bưu điện

Thư báo sẽ được gửi vào ngày thứ 30 sau ngày đến hạn đóng phí nếu Aviva chưa nhận được phí bảo hiểm định kỳ.

1.3 Điện thoại trực tiếp đến khách hàng

30 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí và phí định ký chưa được đóng, Nhân viên Dịch vụ khách hàng Aviva sẽ điện thoại trao đổi với Bên mua bảo hiểm để hỗ trợ và hướng dẫn các kênh đóng phí phù hợp và thuận tiện nhất cho khách hàng.

2. Các phương thức đóng phí bảo hiểm định kỳ

Hiện nay tại Aviva cung cấp cho Quý khách 5 hình thức đóng phí bảo hiểm định kỳ:

2.1 Đóng phí tại quầy Ngân hàng Vietinbank

Quý khách có thể đóng tiền trực tiếp vào tài khoản của Aviva tại bất kỳ Văn phòng giao dịch/Chi nhánh nào của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Tìm chi nhánh Vietinbank gần nhất tại đây: https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/contact/network/index.html

2.2 Chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của Quý khách đến tài khoản của Aviva 

Quý khách có thể đóng phí bảo hiểm định kỳ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản Aviva, với thông tin chuyển khoản như sau:

  • Tên công ty thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam
  • Ngân hàng, số tài khoản và chi nhánh: Quý khách vui lòng chọn một trong các tài khoản sau:

2.3 Đóng phí tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Quý khách có thể đóng tiền trực tiếp thông qua tiền mặt hoặc thẻ qua POS tại các trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Aviva tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

2.4 Đóng tiền mặt hoặc thẻ qua MPOS cho Nhân viên tư vấn

Quý khách có thể đóng tiền trực tiếp thông qua tiền mặt hoặc thẻ qua MPOS cho Nhân viên tư vấn ngay tại nhà.

2.5 Trích nợ tự động định kỳ qua tài khoản thẻ tín dụng Vietinbank

Quý khách có thể tự động định kỳ đóng phí bảo hiểm thông qua thẻ tín dụng của VietinBank.

Lưu ý: Dịch vụ chỉ áp dụng cho Khách hàng của Aviva đã ký giấy ủy quyền trích nợ tự động và có tài khoản thẻ tín dụng quốc tế mở tại Vietinbank.